Standard Asystencji Osobistej Osoby z Niepełnosprawnością (AOON) jest efektem projektu
„Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”,
który trwał ponad 3 lata. Proces tworzenia standardu był wieloetapowy. Zespół ekspertów
stworzył go na podstawie analiz dotychczasowych doświadczeń w realizacji asystencji
osobistej w Polsce i w innych krajach europejskich oraz na podstawie wyników dwukrotnych
konsultacji środowiskowych i ewaluacji z ośmiomiesięcznego pilotażu. Zgodnie z założeniami
Standardu asystencja osobista ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne
życie, bez względu na to jak intensywnego wsparcia potrzebują. Zapraszamy do lektury
samego Standardu i innych materiałów informacyjnych przygotowanych w ramach kampanii
upowszechniającej, które znajdują się w zakładce Kampania AOON.