Pokaż aktualności z dnia

Radiowe ABC – Poradnia Samopomocy Radia SoVo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z przyjemnością przypomina o działającej Poradni Samopomocy Radia SoVo w ramach projektu Radiowe ABC – Poradnia Samopomocy Radia SoVo. Od 1 stycznia […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Self-adwokaci na konferencji „Europa w Akcji” organizowanej przez Inclusion Europe

Już za kilka dni dwie self-adwokatki wraz z osobami wspierającymi wezmą udział w konferencji „Europa w Akcji” organizowanej przez stowarzyszenie Inclusion Europe. Tematem głównym spotkania jest deinstytucjonalizacja, temat ważny również […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Miasto Bytom już czwarty raz wspiera finansowo działalność Centrum DZWONI

Z ogromną radością dzielimy się informacją, że oferta złożona przez PSONI w odpowiedzi na konkurs o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Podsumowanie realizacji projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Centrum DZWONI V w okresie lipiec 2023 – marzec 2024

I rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V” właśnie się zakończył. Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

III okres realizacji Centrum DZWONI IV zakończony

Trzeci, ostatni rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” właśnie się zakończył. Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

ROZPOCZĄŁ SIĘ II OKRES REALIZACJI PROJEKTU „CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ –CENTRUM DZWONI V”

Przypominamy, że 01.04.2024 r. rozpoczął się II okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V”.W tym okresie ze wsparcia w zakresie zatrudnienia […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

MIASTO KATOWICE JUŻ PIĄTY ROK WSPIERA FINANSOWO CENTRUM DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

BAZAII: BEZPIECZNI – AKTYWNI – ZDROWI – AMBITNI” – podsumowanie II edycji projektu

Wszelkie działania, jakie podejmujemy jako osoby wspierające osoby z niepełnosprawnością mają swoje konsekwencje w przyszłości. Mają wpływ na perspektywę uczestniczenia tej konkretnej osoby w lokalnej społeczności w różnych rolach. Im […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Polki i Polacy z niepełnosprawnościami nie mogą w pełni korzystać ze swoich wyborczych praw. Pomóż nam to zmienić!

Zobacz więcej Strzałka w prawo

RADIOWE ABC – PORADNIA SAMOPOMOCY RADIA SOVO

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina o działającej Poradni Samopomocy Radia SoVo, która funkcjonuje w ramach projektu Radiowe ABC – Poradnia Samopomocy Radia SoVo. Dzięki finansowemu wsparciu […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez PSONI stanowiskiem i uwagami do tego projektu, które zostały wysłane do Kancelarii Prezydenta.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zaproszenie na Konferencję podsumowującą projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Zobacz więcej Strzałka w prawo

W miniony czwartek zakończyło się XLIV Sympozjum Naukowe

XLIV Sympozjum Naukowe organizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zapraszamy na Seminaria upowszechniające Standardy asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Zaproszenie to kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie modernizacji (remontu) budynku WTZ w Aleksandrowie Łódzkim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór ofert na wykonanie „Wykonanie modernizacji (remontu) budynku – poprzez wykonanie ocieplenia  400 m2  ściany północnej od […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Rozpoczęła się rejestracja dla NGO w Systemie iPFRON+

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku już teraz mogą złożyć wniosek o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

MIASTO KATOWICE JUŻ PO RAZ CZWARTY WSPIERA FINANSOWO CENTRUM DZWONI

Po raz czwarty z ogromną radością podpisaliśmy z Miastem Katowice umowę o realizację zadania publicznego pn. „Sfinansowanie tzw. wkładu własnego zadeklarowanego w umowie z dnia 30.04.2021 r. nr ZZB/000667/BF/D o […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Rozpoczęła się realizacja projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Centrum DZWONI V”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 lipca 2023 r. realizuje projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Centrum DZWONI V” Projekt będzie realizowany […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Narodowy Instytut Wolności wspiera remont CENTRUM DZWONI w Warszawie

Z radością informujemy, że wniosek złożony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania „Remont po zalaniu biura Centrum DZWONI” został pozytywnie oceniony […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo