Pokaż aktualności z dnia

W miniony czwartek zakończyło się XLIV Sympozjum Naukowe

XLIV Sympozjum Naukowe organizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zapraszamy na Seminaria upowszechniające Standardy asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Zaproszenie to kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie modernizacji (remontu) budynku WTZ w Aleksandrowie Łódzkim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór ofert na wykonanie „Wykonanie modernizacji (remontu) budynku – poprzez wykonanie ocieplenia  400 m2  ściany północnej od […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Rozpoczęła się rejestracja dla NGO w Systemie iPFRON+

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku już teraz mogą złożyć wniosek o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

MIASTO KATOWICE JUŻ PO RAZ CZWARTY WSPIERA FINANSOWO CENTRUM DZWONI

Po raz czwarty z ogromną radością podpisaliśmy z Miastem Katowice umowę o realizację zadania publicznego pn. „Sfinansowanie tzw. wkładu własnego zadeklarowanego w umowie z dnia 30.04.2021 r. nr ZZB/000667/BF/D o […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Rozpoczęła się realizacja projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Centrum DZWONI V”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 lipca 2023 r. realizuje projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Centrum DZWONI V” Projekt będzie realizowany […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Narodowy Instytut Wolności wspiera remont CENTRUM DZWONI w Warszawie

Z radością informujemy, że wniosek złożony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania „Remont po zalaniu biura Centrum DZWONI” został pozytywnie oceniony […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Miasto Bytom już trzeci raz wspiera finansowo działalność CENTRUM DZWONI

Z ogromną radością dzielimy się informacją, że oferta złożona przez PSONI w odpowiedzi na konkurs o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

III okres finansowania projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – CENTRUM DZWONI IV”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2023 r. rozpoczęło III okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”. […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zbiórka na remont zalanej siedziby CentrumDZWONI w Warszawie

Zobacz więcej Strzałka w prawo

S3KTOR – Centrum DZWONI wśród najlepszych!

Z przyjemnością informujemy, że Centrum DZWONI zostało zgłoszone do XIII edycji konkursu S3KTOR – na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową. Podjęliśmy wyzwanie i startujemy! Nagrodę Mieszkańców – 10.000,00 zł otrzyma inicjatywa […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Pilotażowy projekt „BAZA: Bezpieczni – Aktywni – Zdrowi – Ambitni” zakończył się ogromnym sukcesem!

W okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. 120 osób z niepełnosprawnościami, w tym 73 mężczyzn i 47 kobiet realizowało autorski program edukacyjny, którego celem było zwiększenie samodzielności i niezależności tych […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

PODSUMOWANIE PRACY CENTRUM DZWONI W OKRESIE KWIECIEŃ 2022– MARZEC 2023

II rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” właśnie się zakończył. Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 miast, […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zakończył się drugi rok realizacji projekt pn. „Ku samodzielności i niezależności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że  31 marca 2023 r. zakończył się drugi rok realizacji projektu „Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Zgromadzenie Elektorów PSONI

Zarząd Główny PSONI na posiedzeniu w dniu 25 marca 2023 r. zwołał na dzień 17 czerwca 2023 r. Zgromadzenie Elektorów celem zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
Zobacz więcej Strzałka w prawo

10 lat bliżej niezależnego życia

25 października 2012 roku weszły w Polsce w życie postanowienia Konwencji NarodówZjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.Co Konwencja zmieniła w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
Zobacz więcej Strzałka w prawo

Szkolenia z systemu iPfron+

Państwowy Fundusz Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+ Cyfryzacja to więcej niż technologia Cyfryzacja to więcej niż technologia. Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z […]
Zobacz więcej Strzałka w prawo