System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikowania się (AAC i ETR):

Proces tworzenia treści instrumentu, ustawy oraz poszczególnych rozporządzeń poprzedziła analiza rozwiązań, które funkcjonują już w innych krajach. Dzięki temu eksperci mogli zainspirować się rozwiązaniami, a następnie opracować rozwiązanie, które może funkcjonować w warunkach naszego kraju. Najważniejszym elementem zaproponowanego rozwiązania jest to, że dostęp do usług AAC i ETR będzie nieodpłatny i dostępny dla każdej osoby wymagającej takiego wsparcia, co pozwoli na włączenie społeczne i życie w społeczeństwie na równi z innymi obywatelami. Stworzony system zakłada powołanie na poziomie powiatów koordynatora AAC, stworzenie lokalnych zespołów ds. AAC, Regionalnych Ośrodków AAC i ETR oraz Polskiego Instytutu Komunikacji Wspomagającej.

Lokalny zespół AAC będzie utworzony w każdym powiecie, Regionalny Ośrodek AAC będzie utworzony na poziomie województwa i będzie to placówka wysokospecjalistyczna, która poza wsparciem użytkowników AAC będzie także prowadziła wypożyczalnie sprzętu AAC.

Ustawa zakłada także wymagania dotyczące specjalisty AAC, redaktora ETR oraz konsultanta dostępności testu. Nad rozwojem AAC i ETR w Polsce czuwać ma natomiast Polski Instytut Komunikacji Wspomagającej.