Instrument „Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych” powstał w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych”. Przedstawiono w nim 3 narzędzia: asysty prawnej, pełnomocnictwa wspierającego oraz pełnomocnictwa na przyszłość.  Powinny one zostać wdrożone w system wsparcia w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych i wprowadzone do systemu polskiego prawa wraz z przywróceniem pełnej zdolności do czynności prawnych wszystkim osobom obecnie ubezwłasnowolnionym.