Zarząd Główny

Prezeska

dr Monika Zima-Parjaszewska

dr Monika Zima-Parjaszewska

Prezes honorowa stowarzyszenia

Krystyna Mrugalska

Krystyna Mrugalska

Wiceprezesi

Joanna Cwojdzińska

Joanna Cwojdzińska

Mariusz Mituś

Mariusz Mituś

dr Radosław Piotrowicz

dr Radosław Piotrowicz

Sekretarz

Mariusz Bojarowski

Mariusz Bojarowski

Skarbnik

Przemysław Momot

Przemysław Momot

Członkowie

Anna Dziąsko

Anna Dziąsko

Zbysław Owczarski

Zbysław Owczarski

Elżbieta Piejko

Elżbieta Piejko

Barbara Szczeglik

Barbara Szczeglik

Ewa Zięba

Ewa Zięba

Jolanta Janik

Jolanta Janik

Iwona Peda-Zioła

Iwona Peda-Zioła

Małgorzata Sitarz

Małgorzata Sitarz

Krzysztof Śliwiński

Krzysztof Śliwiński

Centralna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Małgorzata Kudrel

Małgorzata Kudrel

Sekretarz

Mieczysław Kowalczyk

Mieczysław Kowalczyk

Członkowie

Magdalena Borowska

Magdalena Borowska

Lucyna Cichoń

Lucyna Cichoń

Ewa Kowalska

Ewa Kowalska