Budżet osobisty (BO) to termin określający sumę środków – zindywidualizowanych funduszy
przydzielanych osobie z niepełnosprawnością, mających zapewnić jej odpowiednie wsparcie
zgodnie z jej potrzebami określonymi w indywidualnym planie wsparcia. Celem BO jest
zapewnienie odpowiedniego zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami (również
osób starszych), a także osób bezpośrednio ich wspierających. Instrument powstał w ramach
projektu pn. „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została koncepcja
funkcjonowania BO w Polsce wraz z planem jego wdrożenia.