Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty 1,5% podatku dochodowego.

Twój jeden procent pomoże m.in. finansować rehabilitację i edukację dziecka lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSONI i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej.

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ WESPRZEĆ STOWARZYSZENIE PRZEKAZUJĄC SWÓJ
1,5%
PODATKU

BANK PEKAO S.A. W WARSZAWIE

89 1240 5992 1111 0000 4776 7302
KRS 0000162757