Instrument Poszerzone Wsparcie Wytchnieniowe (PWW) powstał w ramach projektu
„Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.
Mimo, że do PWW nie przygotowano projektu ustawy można go już teraz wykorzystywać
jako inspirację do realizacji wsparcia wytchnieniowego w nowej jakości. Prezentowany
instrument oprócz samej opieki wytchnieniowej zakłada również wsparcie poradnicze,
edukacyjne i psychologiczne dla osób stale wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.