Rozwiązanie jakim jest Mobilny Doradca Włączenia Społecznego to efekt projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Testowanie rozwiązania poprzedziła analiza funkcjonujących już rozwiązań w innych krajach. Dzięki testowaniu rozwiązania jakim jest Mobilny Doradca Włączenia Społecznego, stworzony został opis instrumentu oraz projekt ustawy o zawodzie mobilnego doradcy włączenia społecznego oraz zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnymi rozporządzeniami. Mobilny Doradcza Włączenia Społecznego (MDWS) to ekspert w wielu dziedzinach związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, która to wiedza pozwala na zaoferowanie wsparcia w zakresie włączenia społecznego. Eksperci dążyli do tego, aby MDWS był zawodem mobilnym. Dzięki temu wsparcie uzyskać będzie mogła każda osoba, która obecnie wsparcia nie otrzymuje, m.in. ze względu na niewiedzę lub miejsce zamieszkania znacznie oddalone od miejscowości, w której wsparcie jest udzielane. Zadaniem MDWS będzie więc nie tylko wsparcie, ale również docieranie do osób z niepełnosprawnościami, które dotychczas o wsparcie nie wystąpiły, co znacznie utrudnia włączenie do życia społecznego. Zadaniem MDWS będzie doradzenia, jakie wsparcie jest adekwatne do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami jak i monitorowanie realizowanego już wsparcia oraz współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.