Instrument Fundusze Wsparcia powstał w celu zapewnienia bezpiecznej, finansowej
przyszłości osobom z niepełnosprawnościami. Jest jednym z efektów projektu „Aktywni
Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. W
zaproponowanym rozwiązaniu prawnym funkcjonuje Fundusz wsparcia oraz Specjalny
fundusz wsparcia. Fundusz wsparcia może wskazywać cel społeczny lub dobroczynny, m.in.
rozwój edukacji, poprawę zdrowia, rozwój społeczny, rozwój kultury, sztuki, dziedzictwa
narodowego, ochronę środowiska, promowanie praw człowieka. Specjalny fundusz wsparcia
pozwala kompleksowo uregulować wsparcie osoby z niepełnosprawnością w zakresie
zarządzania majątkiem i ma służyć będzie zaspokajaniu jej potrzeb.