Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie modernizacji (remontu) budynku WTZ w Aleksandrowie Łódzkim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór ofert na wykonanie „Wykonanie modernizacji (remontu) budynku – poprzez wykonanie ocieplenia  400 m2  ściany północnej od strony wschodniej budynku, w którym mieści się Warsztat Terapii zajęciowej dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim”

Przedmiotem zamówienia jest:  Wykonanie modernizacji (remontu) budynku – poprzez wykonanie ocieplenia  400 m2  ściany północnej od strony wschodniej budynku położonego w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 43/47 w którego zakres wchodzi:

  1. Fundamenty – wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1,5 m, wywóz ziemi, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych  o szerokości do1,5 m, odgrzybianie powierzchni ścian z cegły, wykonanie tynku cementowego na podziemnej powierzchni ścian, izolacje przeciwwilgociowe, izolacja termiczna, izolacja z foli kubełkowej,  zasypanie wykopów.
  2. Ściany powyżej terenu – ocieplenie z wykorzystaniem materiałów niepalnych o grubości 20 cm, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą oczyszczenie, gruntowanie, ocieplenie ościeży płyty styropianowe gr. 2 cm,
  3. Wykończenie ocieplenia tynkiem sylikonowym, parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej.
  4. Dach – obróbki blacharskie krawędzi dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Termin wykonania usługi: od podpisania Umowy do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje wraz z zapytaniem ofertowym dostępne są TUTAJ.