Zapraszamy na Seminaria upowszechniające Standardy asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Zaproszenie to kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego https://forms.gle/P6nRC48r3QtKj5518.
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium poinformujemy Państwa mailowo, z szczegółowym programem i adresem miejsca wydarzenia.

Zaproszenie to kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.


W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:
Magdalena Wójkiewicz: magdalena.wojkiewicz@psoni.org.pl
Dorota Tomaszewska: dorota.tomaszewska@psoni.org.p  

Seminaria realizowane są w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), PFRON (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).