MIASTO KATOWICE JUŻ PO RAZ CZWARTY WSPIERA FINANSOWO CENTRUM DZWONI

Po raz czwarty z ogromną radością podpisaliśmy z Miastem Katowice umowę o realizację zadania publicznego pn. „Sfinansowanie tzw. wkładu własnego zadeklarowanego w umowie z dnia 30.04.2021 r. nr ZZB/000667/BF/D o dofinansowanie projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”.
Tym razem otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 44.676,00 zł.
Otrzymane środki pozwolą na pokrycie części wkładu własnego w projekcie Centrum DZWONI IV.

Dzięki dofinansowaniu Miasta Katowice 7 mieszkańców Katowic uczestniczących w projekcie Centrum DZWONI w Bytomiu będzie miało zapewnione wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 r. a kolejne 6 osób przygotowujących się do zatrudnienia będzie miało w tym samym okresie zapewnione wsparcie podczas indywidualnych zajęć praktycznych oraz wsparcie psychologiczne. Dziękujemy!