Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


projekt sovo.


Program dotyczył niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany był do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” miała charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne.

Celem projektu było stworzenie radia internetowego, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem. W trakcie projektu powstała też publikacja – podręcznik zbierający wykorzystywane techniki i metody terapeutyczne.


Powiązane Projekty