Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


centrum dzwoni.


Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” realizowany jest w ramach zadania publicznego „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w ramach projektu planujemy objąć co najmniej 300 osób zamieszkałych na terenach pięciu województw (śląskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie i mazowieckie).


Powiązane Projekty