Autor:

ADAH Advertising na zlecenie Zarządu Głównego PSONI

Film zrealizowany w ramach projektu „Centrum DZWONI – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.