W miniony czwartek zakończyło się XLIV Sympozjum Naukowe

XLIV Sympozjum Naukowe organizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną.

Sympozjum to, miało charakter szczególny. Oprócz rozmów o różnych aspektach dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, odbyła się również Gala 60-lecia PSONI.

Podczas wydarzenia wręczone zostały odznaczenia medalem Pro Dignitate Hominum, oraz wyróżnienia dyplomem „Ambasador niezależnego życia”

Medalem Pro Dignitate Hominum (O Godność Człowieka) odznaczeni zostali najbardziej zasłużeni członkowie i członkinie Stowarzyszenia, tworzący i rozwijający działalność PSONI, w tym twórcy lokalnych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, od początku ruchu
rodziców:
Prezes Honorowa PSONI Krystyna Mrugalska,

prof. Anna Firkowska-Mankiewicz,

Zofia Pakuła,

Halina Szymańska,

Andrzej Sekuradzki,

Marian Jagiełka,

Kazimierz Nowicki,

Joanna Janocha,

Andrzej Janocha,

Mariusz Mituś,

Mieczysław Kowalczyk.

Laureatami tytułu Ambasadora Niezależnego Życia w roku ustanowienia przez PSONI tego odznaczenia zostały osoby mające znaczący wkład we wspieranie i promowanie idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, oraz we wspieranie PSONI w tych działaniach:
Adam Bodnar, Senator RP elekt, b. Rzecznik Praw Obywatelskich;

Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP pięciu kadencji;

Jan Filip Libicki, Senator RP;

Paweł Jordan, Prezes Stowarzyszenia BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych);

Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami;

Aleksander Waszkielewicz, Prezes fundacji FRONIA (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami);

Barbara Abramowska, Dyrektor Biura Zarządu Głównego PSONI.

Dziękujemy przybyłym gościom za obecność. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia