Portal i system informatyczny – zapytanie ofertowe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako podmiot realizujący projekt pn. „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 poszukuje wykonawcy portalu i systemu obsługi komunikacji wewnętrznej.

Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych znajduje się w załączniku do ogłoszenia oraz tutaj

Zapraszamy do składania ofert do dnia 22 listopada do  godz. 11.00 przed południem.

UWAGA! W związku z błędem w dacie, jaki wkradł się do dokumentacji jesteśmy zmuszeni przedłużyć termin składania ofert do 29 listopada do godz. 11.00
Przepraszamy

Oferty należy składać w formie elektronicznej wysyłając emaila na adres webmaster@psoni.org.pl.

Oferta powinna zawierać:

 • dane kontaktowe oferenta
 • proponowaną cenę brutto
 • termin wykonania
 • portfolio zgodnie z wymaganiami poniżej

Oferty mogą złożyć podmioty które:

 • mają doświadczenie w tworzeniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią
 • mają możliwość wystawienia faktury;
 • w ciągu ostatnich 3 lat mają zrealizowane co najmniej 3 systemy on-line działające w oparciu o natywne bazy danych i systemy te są w użyciu (należy przedstawić statystyki użycia z ostatnich 3 miesięcy).

Złożone oferty będą podlegały ocenie wg następujących kryteriów:

 • cena 50 % – (Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 50 = liczba punktów {C});
 • termin realizacji 20 % – (Najkrótszy czas realizacji zamówienia/Czas realizacji zamówienia oferty badanej x 20 = liczba punktów {T});
 • zrealizowane i działające, udowodnione przez statystyki z ostatnich 3 miesięcy, systemy on-line {D}
  • 3 – 5  10 pkt;
  • 6 – 10 20 pkt;
  • ponad 10 30;

Ocena końcowa = C+T+D

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do zawarcia umowy. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Więcej informacji udziela

Anna Kwiatkowska
webmaster@psoni.org.pl
tel. +48 22 848 82 60, 646 03 14

Zapytanie ofertowe – pliki do pobrania


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030