Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zmarła Elżbieta Szulc

kokardaPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ze smutkiem zawiadamia, że w dniu 28 maja 2018 r. zmarła

Śp. Elżbieta Szulc

długoletnia Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Pruszkowie,
członkini Komisji Rewizyjnej Koła oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

odznaczona w 2000 roku medalem „Fideliter et Constanter” („Wiernie i Wytrwale”).

Najbliższym oraz całej społeczności Koła w Pruszkowie składamy wyrazy współczucia.

Zarząd Główny

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 1 czerwca o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Kazimierza w Pruszkowie.

Comments are closed.