Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zgłoś się do testowania form wsparcia w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

loga Funduszy europejskich, Unii Europejskiej i flaga Polski
Zapraszamy do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni  – narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością:

Formy wsparcia dla osoby na co dzień wspierającej osobę z niepełnosprawnością (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzeństwo):

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi formami wsparcia klikając w linki powyżej, przy ich nazwach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem którejkolwiek z wyżej wymienionych form wsparcia, prosimy o uzupełnienie formularza wstępnego udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie poinformuje Państwa pracownik projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w pilotażu instrumentów wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w pilotażu instrumentów wsparcia w projekcie

Załącznik 2a – Formularz uczestnictwa

Załącznik 2b – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik 2c – Oświadczenia uczestnika

Załącznik 2d – Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Załącznik 3 – Wzór listy obecności

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

logotypy organizacji partnerskich w projekcie

 

Comments are closed.