Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na XLII Sympozjum Naukowe pn.”Wczesna interwencja”

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym i Pani Prof. dr hab. Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Przewodniczącej Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na doroczne Sympozjum Naukowe, które będzie podsumowaniem obchodów Roku Wczesnej Interwencji 2018.

XLII Sympozjum Naukowe pn.”Wczesna interwencja” odbędzie się 21-22 września 2018 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z 40-letnim doświadczeniem PSONI we wspieraniu w rozwoju małego dziecka i jego rodziny, poznać doświadczenia innych europejskich państw – Niemiec, Francji, Portugalii, a w drugim dniu Sympozjum wybrać najbardziej interesujący słuchacza aspekt wczesnej interwencji, prezentowany podczas zajęć  warsztatowych przez najlepszych specjalistów w danym obszarze, praktyków we wspieraniu małego dziecka i rodziny.

Zapraszamy na stronę rejestracji uczestników, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje i program.

Oczekując Państwa przyjazdu do Warszawy, przesyłam wyrazy szacunku,

Dr Monika Zima-ParjaszewskaPrezeska Zarządu Głównego PSONI

 

Comments are closed.