Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w sprawie Standardów placówek i usług PSONI

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali ankiety konsultacyjne dot. projektów Standardów placówek i usług PSONI.

Przypominamy, że ankiety można jeszcze wypełniać do 17 września.

https://www.webankieta.pl/ankieta/656830/konsultacja-standardow-placowek-i-uslug-psoni.html

Projekty Standardów wraz z Państwa uwagami zostaną omówione przez przedstawicieli Zespołów, które je opracowały, podczas konsultacji bezpośrednich w formie 2-godzinnych zdalnych spotkań.

Spotkania będą miały formułę rozmowy, będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, a także przedstawienia propozycji zmian.

Zachęcamy do udziału zwłaszcza:

  • przedstawicieli Zarządów Kół prowadzących poszczególne placówki i usługi oraz Kół, które zamierzają wkrótce taką działalność rozpocząć,
  • dyrektorów/kierowników/koordynatorów prowadzących poszczególne placówki lub działania w ramach projektów, którzy będą Standardy wdrażać,
  • pracowników tych placówek i projektów, którzy będą Standardy bezpośrednio stosować w swojej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • członków Państwa Kół, w tym rodziców i osoby z niepełnosprawnością.

Harmonogram i linki do rejestracji na poszczególne spotkania znajdują się w pliku pdf do pobrania:

Spotkania konsultacyjne_harmonogram_21-28.09.2021

 

Comments are closed.