Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Tarcza antykryzysowa dla osób z niepełnosprawnościami

W środę Rada Ministrów przedstawiła projekt specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Dokument zakłada szereg rozwiązań, które wspomogą również osoby z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów i pracodawców. Pozwala również na uruchomienie przez PFRON programu pomocowego.
Pakiet tzw. tarczy antykryzysowej zakłada między innymi kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje wprowadzenie pakietu propozycji, które mają wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami oraz zatrudniających ich przedsiębiorców w tym trudnym okresie.

Nowe stawki dofinansowań:

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościmi do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym .

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Przepisy mają wejść w życie już od kwietnia 2020 roku.

WTZ-ty i ZAZ-y ze wsparciem PFRON

Placówki, mimo zawieszenia działalności, dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON.

ZAZ-y będą mogły ubiegać się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia

Nowy program PFRON

Fundusz, w ramach nowego programu Rady Nadzorczej PFRON, dofinansuje  koszty domowej opieki osobom z niepełnosprawnociami, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Program będzie realizowany we współpracy z samorządami, wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Samorządy powiatowe, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe.

W okresie walki z pandemią COVID-19, nie będzie naliczana pracodoawcom opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.

Organizacje pozarządowe, mające trudności w realizacji umów w czasie pandemii, będą mogły zrealizować część zaplanowanych projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Orzeczenia o niepełnosprwności

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy lub do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, o ile przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania takiego orzeczenia.

Karty parkingowe i zakładowy fundusz

Ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty, zostanie wydłużona o trzy miesiące od czasu odwołania epidemii. Czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, bedą wydłużane na podobnych zasadach.

Specustawa pozwala na częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

 

Comments are closed.