Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


PSONI Koło w Biskupcu podpisało umowę na dofinansowanie rozbudowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego

7 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę przekazania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Łącznie ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, Samorząd Województwa dofinansuje rozbudowę inwestycji kwotą ponad 3mln złotych.

Dzięki temu finansowaniu, Centrum zostanie powiększone o dodatkową przestrzeń do rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz nową placówkę: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. Na koniec 2021 roku, PSONI Koło w Biskupcu planuje gościć nowych mieszkańców w rozbudowanym już Centrum.

Przy długim stole siedzą przedstawiciele Koła PSONI w Biskupcu oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podpisują dokumenty

Comments are closed.