Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt “Nowoczesne narzędzia wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych wybrało partnerów do realizacji projektu  „Nowoczesne narzędzia wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych” . Wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych i Fundacją Aktywizacja będziemy pracować nad opracowaniem nowych i aktualizacją obecnych form aktywizacji społecznej i zawodowej. W czasie projektu, który będzie trwał 2,5 roku będzie czas na zbieranie informacji, opracowywanie rozwiązań i, co najważniejsze, testowanie w praktyce pomysłów na skuteczniejszą realizację faktycznego włączenia osób z niepełnosprawnościami.

http://niepelnosprawni.gov.pl/art,821,ogloszenie-wynikow-otwartego-naboru-partnerow

 

Comments are closed.