Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt “Ku samodzielności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina, że od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2018 roku w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI realizowany jest projekt pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24. konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Od 01 kwietnia 2016 prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności. Do tej pory w treningach wzięło udział łącznie 104 osób. Wszystkie  działania realizowane są zgodnie z harmonogramem.  Drugi okres realizacji projektu rozpocznie się 01 kwietnia 2017 i będzie trwał do 31 marca 2018.

Comments are closed.