Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt “Ku samodzielności” zakończony!

logo projektuPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje,  że w dniu 31 marca 2018 w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI zakończono realizację projektu pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach 24 konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

W ramach projektu prowadzono kompleksową rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności. W okresie od 01.04.2017-31.03.2018 wsparciem objęto 103 beneficjentów. Zaplanowane działania zostały realizowane zgodnie z harmonogramem.

logo PFRON

Comments are closed.