Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt “Ku samodzielności i niezależności” trwa

logoPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina, że od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2021 r. realizowany jest projekt  pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu
    – realizowane w Biurze Zarządu Głównego PSONI w Warszawie.

Zadanie I. Rehabilitacja

W ramach projektu prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności.

Zadanie II. Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług pracowników Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnik, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw społeczno-obywatelskich podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.

Przed osobistym spotkaniem, prosimy o umówienie terminu telefonicznie: 22 646 03 14 lub przez e-mail: zg@psoni.org.pl.

Więcej o projekcie można znaleźć pod tym linkiem.

Comments are closed.