Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt „Ku samodzielności i niezależności” – pierwszy rok realizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z informuje, że  31 marca 2022 r. zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  konkursu  1/2020 „Pokonamy bariery” ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r. i składa się z dwóch zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie. W okresie od 01.04.2021-31.03.2022 wsparciem objęto 145 beneficjentów. Zaplanowane działania zostały realizowane zgodnie z harmonogramem.
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu – realizowane w Ogólnopolskim Centrum Porad PSONI w Warszawie. W okresie od 01.04.2021-31.03.2022 udzielono łącznie 2.218 porad w tym:
    1. porad prawnych – 887 porad;
    2. porad pedagogiczno-psychologicznych – 667 porad;
    3. porad społeczno-obywatelskich – 664 porad.

Comments are closed.