Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


safe Labs.


  • Czas realizacji1.08.2015-31.07.2017
  • Strona internetowawww.safelabs.eu
  • DofinansowanieErasmus+
  • Kategoria

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się coraz mniej wykluczone cyfrowo. Niemała zasługa w tym działań w ramach wszelkich projektów europejskich. Jednakże ten rozwój niesie ze sobą kilka nowych problemów – problemów związanych z bezpieczeństwem. I nie chodzi tylko o bezpieczeństwo w internecie. Również pojawiają się problemy bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania w pracowniach komputerowych.

Wsparcie potrzebne jest wszystkim – zarówno terapeutom prowadzącym pracownie jak i użytkownikom tychże. Na przeciw tym potrzebom wychodzi nowy projekt „Bezpieczna edukacja i surfowanie po internecie w pracowniach komputerowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” („Safe Education and Internet Surfing in Computer Labs for People with Intellectual Disability”) zwany krótko Safelabs. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+, akcja KA2 – Edukacja Dorosłych, Partnerstwa Strategiczne.

Projekt rozpoczął się jesienią 2015 roku. Z inicjatywą projektu wyszło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (d. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Wokół idei bezpiecznej pracy w pracowniach komputerowych czy multimedialnych zostało zbudowane partnerstwo. Pozostali partnerzy w projekcie to: Socialas Inovacijas Centrs z Łotwy, Spolecnost pro podporu lidi s mentalnim postizenim v Ceske Republice z Czech i Instituto Politecnico De Santarem z Portugalii.

Największym, najbardziej pracochłonnym działaniem w projekcie będzie zbudowanie bazy danych z potencjalnymi problemami, jakie można napotkać w czasie zajęć w pracowniach – przy korzystaniu z aplikacji i internetu oraz sposoby ich rozwiązań. Proces tworzenia zasad do bazy danych będzie poprzedzony przeglądem dotychczasowego dorobku – artykułów w prasie specjalistycznej i w internecie, spotkaniami z terapeutami i trenerami prowadzącymi pracownie komputerowe i multimedialne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z samymi osobami z taką niepełnosprawnością. Kolejnym sposobem pozyskiwania wiedzy będzie dyskusja w mediach społecznościowych – na Facebooku i/lub Twitterze. Na stronach organizacji partnerskich opublikujemy serię pytań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz do terapeutów i trenerów. Pierwsze pytania powinny pojawić się nie później niż 11 stycznia 2016. Zapraszamy więc do udziału w dyskusji na fanpage’u Stowarzyszenia oraz na Twitterze. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są Wasze doświadczenia w używaniu komputerów i internetu w miejscu publicznym, jakim są pracownie komputerowe – czy kiedykolwiek spotkaliście się z cyber-przemocą, z phishingiem, uszkodzonym komputerem czy niedziałającymi aplikacjami oraz czy macie wypracowane jakieś sposoby unikania i rozwiązywania takich sytuacji. Cała zgromadzona wiedza zostanie przekształcona na reguły i umieszczona w ogólnodostępne bazie danych.

Główny wysiłek w projekcie będzie skierowany na organizację i prowadzenie bezpiecznych pracowni. Tak więc kolejnym celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dotyczącej bezpiecznych pracowni oraz udzielenie wsparcia osobom prowadzącym takie pracownie. W ramach projektu zostanie wprowadzony Certyfikat Bezpiecznej Pracowni. Przyznany certyfikat będzie gwarancją, że dane miejsce, gdzie pracują przy komputerach i w internecie osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest miejscem bezpiecznym, spełniającym opracowane zasady. Zostanie opracowany zestaw wymagań wraz z opisami, jak je wypełnić i udostępniony w formie Podręcznika Certyfikacji wraz z przykładami dobrych praktyk i algorytmami ustawień i innych koniecznych procedur. W projekcie Safelabs, na podstawie powstałego Podręcznika Certyfikacji zostaną wyszkoleni Trenerzy, którzy będą mogli pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracowni komputerowych oraz w szkoleniach osób z niepełnosprawnością intelektualną z bezpiecznych zachowań w internecie i w pracowni. Program szkoleń, który partnerzy wspólne opracują zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym. Jednocześnie zostaną zorganizowane w krajach partnerskich seminaria upowszechniające rezultaty projektu, czyli bazę danych, podręcznik i ideę certyfikatów. W czasie seminariów zostaną także poprowadzone kursy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będą one prowadzone przez Głównych Trenerów oraz Trenerów Wspomagających, którymi będą osoby z niepełnosprawnością, wcześniej przeszkolone w tym zakresie.

Cele i rezultaty projektu są skierowane do osób prowadzących pracownie komputerowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Centrach Dziennej Aktywności oraz nauczycieli szkół specjalnych. Z wielu z rezultatów projektu będą mogli też skorzystać uczestnicy – dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy nadzieję, że projekt SafeLabs będzie dużą pomocą i wsparciem dla wszystkich tych osób.


Powiązane Projekty