Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualna – testowanie modelu


 • Czas realizacji1.08.2018 - 28.02.2021
 • Strona internetowawww.kregiwsparcia.pl
 • Dofinansowanie4 731 399,00 zł
 • Kategoria

Dnia 01.11.2018 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako lider projektu wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W realizacje projektu zaangażowani są następujący partnerzy:

 • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS odpowiedzialny za wdrażanie systemu edukacyjno-wspierającego,
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA odpowiedzialne za prowadzenie bazy wiedzy oraz narzędzia komunikacji w kręgach,
 • Uniwersytet Warszawski odpowiedzialny za prowadzenie laboratorium zmiany społecznej,
 • Stowarzyszenie HORYZONT będące operatorem dla Gminy Goleniów

oraz

 • Gmina Suwałki,
 • Powiat Olsztyński,
 • Powiat Jarosławski,
 • Powiat Ostródzki,
 • Miasto Elbląg,
 • Miasto Gdańsk,
 • Gmina Goleniów,
 • Gmina Nidzica,

których zadaniem jest współpraca z lokalnymi specjalistami PSONI w zakresie realizacji projektu, w tym współuczestniczenie w wyborze rodzin, promowanie idei wsparcia środowiskowego, promowanie modelu „Bezpieczna przyszłość” oraz kręgów wsparcia.

Projekt zakłada stworzenie w każdym z ośmiu miejsc testowania 10 kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działanie kręgów będzie skupiało się na zabezpieczeniu przyszłości OzNI na płaszczyźnie socjalno-bytowej, mieszkaniowej oraz prawnej.

Zapraszamy na stronę www.kregiwsparcia.pl


Powiązane Projekty