Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Paweł Wdówik Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

7 stycznia na Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powołano Pana Pawła Wdówika. Serdecznie gratulujemy i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Jesteśmy gotowi do współpracy, wierząc że wspólne działania przyspieszą wdrażanie założeń Konwencji ONZ i praw nią objętych!

Paweł Wdówik od lat angażuje się w działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i podkreśla znaczenie aktywności każdej osoby z niepełnosprawnością. To także twórca systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie od 1997 r. kieruje Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest osobą niewidomą.
Z Panem Pawłem Wdówikiem mieliśmy okazję współpracować m.in. w 2018 roku podczas panelu #KPR „Prawo do życia rodzinnego a dylematy rodziców z niepełnosprawnościami” moderowanym przez Prezeskę PSONI dr. Monikę Zimę – Parjaszewską. 

Do zadań Pełnomocnika Rządu należy m.in. opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030 


Comments are closed.