Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 13 października 2017 r. przedstawiciele PSONI, m.in. Prezeska, dr Zima-Parjaszewska oraz self-adwokaci z Wyszkowa wezmą udział w Mazowieckim Regionalnym Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami.

Ramowy program obejmuje m.in. przedstawienie propozycji i dyskusję na temat priorytetów dla Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia, prezentacje o działaniach poszczególnych środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz panel dyskusyjny specjalistów.

Zapraszamy do uczestnictwa i rejestracji:

mail konwentmazowiecki@pfos.org.pl

lub formularz on-line znajdujący się tutaj

 

Comments are closed.