Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


List otwarty PFON oraz innych organizacji i inicjatyw pozarządowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W związku z inicjatywą poselską dotyczącą zamiany Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (istniejącego od 1 stycznia 2019 r.) na Fundusz Solidarnościowy i planowanie finansowania z niego nie tylko działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale także 13. rent i emerytur, rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z innymi organizacjami i inicjatywami pozarządowymi, w tym Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wystosowały list otwarty do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

List został skierowany także do wiadomości Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Comments are closed.