Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kolejny przedstawiciel PSONI z tytułem EDUinspiratora

EDUinspiratorem w kategorii „Edukacja dorosłych” został Jarek Marciszewski, reprezentujący Koło PSONI w Gdańsku, nagrodzony za projekt ”Leading my own life” realizowany w 2018 roku w ramach programu Erasmus Plus i finansowany przez FRSE. 

EDUinspirator to organizowany od 2014 roku konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jego laureatami zostają osoby, które działają w obszarze edukacji, inspirują i motywują członków społeczności lokalnej. Tegoroczni zwycięzcy ogłoszeni zostali podczas gali EDUinspiracje, która odbyła się pod hasłem „Działam i Inspiruję!”.

Jarek Marciszewski jest koordynatorem projektu „Leading my own life”, realizowanego wspólnie z organizacjami ze Szwecji i Irlandii Północnej. Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji liderskich osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez naukę prowadzenia warsztatów teatralnych, plastycznych oraz muzycznych. Innowacyjność projektu polegała na tym, że tutaj to osoba z niepełnosprawnością intelektualną przejmuje rolę lidera i  samodzielnie, jedynie przy niewielkim wsparciu, prowadzi warsztaty. Co ciekawe, jednym z koordynatorów projektu była osoba z niepełnosprawnością. Na szczególną uwagę zasługują warsztaty muzyczne prowadzone w zespole Remont Pomp, w którym grają zarówno osoby pełnosprawne, jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie projektu udało się rozwinąć kompetencje liderskie i przeprowadzić kilkadziesiąt warsztatów dla różnych grup wiekowych. 

Jak mówi sam laureat, najważniejsze jest dla niego przekonanie, że projekt ma realny wpływ na osoby uczestniczące. Bez ciągłej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną następuje regres, dlatego kontynuacja działań jest kluczowa dla sukcesu tego typu inicjatyw. 

Jarek Marciszewski jest związany z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 2001 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku socjologia, od początku swojej kariery zawodowej działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapalony muzyk, który zaraża swoją pasją i wykorzystuje zainteresowania muzyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

To kolejny tytuł EDUinspiratora, który przyznany został pracownikowi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2017 roku  ta prestiżowa nagroda trafiła do pracownicy Biura Zarządu Głównego PSONI, informatyczki, pani Anny Kwiatkowskiej. Natomiast w roku 2018 PSONI – jako instytucja – zostało zwycięzcą Konkursu EDUInspiracje w kategorii Edukacja Dorosłych za projekt „Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną (RESPID)”, którego koordynatorką była Anna Andrzejewska. 

Kolejne wyróżnienie to znak, że PSONI dobrze pożytkuje unijne środki pozyskane dzięki finansowaniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji”. I choć nagroda jest ogromnym wyróżnieniem, to najbardziej  cieszy, że dzięki  naszemu zaangażowaniu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają nowe umiejętności i stają się coraz bardziej samodzielne.

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE każdego roku. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wyłoniono 40 laureatów. Chociaż każda z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu jest zawsze ten sam – wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 

Comments are closed.