Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Interpelacja w sprawie OWI w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Uprzejmie informujemy, że w związku z naszym pismem w sprawie ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, przypominającym o ogromnym doświadczeniu Stowarzyszenia w zakresie wczesnej interwencji i wspierania rodziny i dziecka z niepełnosprawnością, poseł Paweł Papke, skierował do Ministra Zdrowia interpelację. Pan Poseł wskazał, że PSONI uczestniczyło w latach 2005-2007 w konsultacjach z rządem w Ministerstwie Zdrowia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, efektem czego było uchwalenie programu o nazwie „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Program zawierał szereg rozwiązań etapowych wdrażania wczesnej interwencji wraz z propozycją finansowania. Projekt trafił do konsultacji międzyresortowych. W związku z tym, Pan Poseł zapytał pana Ministra:

  1. Czy stowarzyszenie, jako podmiot z 53. letnim doświadczeniem, zostanie zaproszone do rozmów odnośnie kompleksowego wsparcia rodzin, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 04.11.2016 r.?
  2. Czy w programie zawarte będą postulaty Stowarzyszenia dotyczące:
  • wczesnej interwencji, jako usług koordynacyjno–opiekuńczo–rehabilitacyjnych na rzecz dziecka i rodzin?
  • potraktowania ośrodków wczesnej interwencji, jako świadczeniobiorców opieki zdrowotnej i realizatorów polityki na rzecz rodziny?
  • zagwarantowania stabilnego finansowania ośrodków wczesnej interwencji?
  1. Czy wspomniany program był analizowany i wykorzystany, jako element podstawowy systemu wsparcia osoby z niepełnosprawnością od dzieciństwa do późnej starości?

Dziękujemy Panu Posłowi za skierowanie interpelacji i mamy nadzieję na dalsze wsparcie naszych działań.

filetype_pdfPaweł Papke_Poseł na Sejm_Interpelacja_Za życiem

Comments are closed.