Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Ambasadorka, Edukacyjna Inspiratorka

magroda Erasmus+W roku 2017 program Erasmus+ świętował swoje 30-lecie w Europie (w Polsce program ten jest już 18 lat). Komisja Europejska powołała 33 Ambasadorów 30-lecia programu Erasmus+. Z każdego kraju wybrano jedną osobę. Były to osoby, które albo skorzystały na tyle z udziału w programie Erasmus+, że zmieniło to ich życie, albo dobrze prowadzą bardzo ciekawe projekty, które zmieniają życie innych.

Z Polski, spośród wszystkich uczestników programu i kierowników projektów realizowanych  na przestrzeni ostatnich 18. lat wybrano pracownicę Biura Zarządu Głównego PSONI, informatyczkę, panią Annę Kwiatkowską.

W czerwcu 2017 roku w Strasburgu, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wręczyli 33 osobom nagrody Erasmus+ Success Story .

 

Anna Kwiatkowska i Antonio Tajani

Anna Kwiatkowska z Przewodniczącym PE Antonio Tajanim

Ponadto, w grudniu pani Anna Kwiatkowska została zwyciężczynią konkursu EDUinspirator 2017 w kategorii Edukacja Dorosłych, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce.

Z wydawnictwa FRSE „EDUinspiracje, konkurs 2017”:

„Podziel się sukcesem” to w 2017 roku hasło przewodnie konkursów organizowanych po raz kolejny przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs EDUinspirator to konkurs indywidualny, w którym nagrody otrzymują wyjątkowe osoby działające na polu edukacji. (…) W konkursie EDUinspirator FRSE nagradza osoby, dla których udział w programie realizowanym przez FRSE stał się impulsem do aktywności w dziedzinie edukacji. EDUinspirator to ktoś, kto działa na rzecz rozwoju innych osób lub wspiera rozwój edukacji w swojej społeczności lokalnej.

Anna Kwiatkowska mówiła w czasie nominacji do konkursu:

Anna Kwiatkowska i nagroda EDUinspiratorWiem, że informatyka może być użyteczna w wielu dziedzinach życia. Mając mocne podstawy zdobyte na studiach I. i II. stopnia oraz na studiach podyplomowych, mogę się zastanawiać i wymyślać, co i jak z tej obszernej dziedziny można zastosować w edukacji i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich terapeutów i trenerów. Informatyka otwiera w tej dziedzinie naprawdę wielkie możliwości. A mając zdolności dydaktyczne mogę przekazywać wiedzę innym, dla których ten świat jest obcy, czasem nieprzyjazny. Największą satysfakcję sprawia mi, gdy moje pomysły, czasem szalone, czasem odważne, często unikalne i innowacyjne, przybierają realne postaci, stają się rezultatami projektów.

Należy też dodać, że projekt PSONI „Sounds & Voices” koordynowany przez Annę Kwiatkowską w latach 2011 – 2013 został nominowany w tym samym konkursie do nagrody w kategorii Projekt 30-lecia, stając się jednym z trzech najlepszych projektów finansowanych z Erasmusa+ od początku działania tego programu w Polsce.

Nominacja na europejskiego Ambasadora 30-lecia programu Erasmus+ sama w sobie była ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, i to zarówno dla pani Anny Kwiatkowskiej, jak i Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pani Kwiatkowska realizowała i realizuje projekty, w które włączane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i pracujący z nimi profesjonaliści z Kół terenowych PSONI i nie tylko. Uczestnicy zyskują nową wiedzę, niezwykle przydatną we współczesnym społeczeństwie, jak nigdy dotąd w historii ludzkości, skoncentrowanym na informacji. Jesteśmy prekursorami w dziedzinie wydawałoby się dotąd niemal niedostępnej dla osób z tym rodzajem niepełnosprawności, obserwujemy rzeczywiste efekty tych działań, w tym osobisty rozwój wielu konkretnych osób oraz ich pozytywny wpływ na otoczenie.

Nadanie tytułu EDUinspiratora nie tylko wyróżniło kreatywność pani Anny i odwagę w myśleniu o niepełnosprawności intelektualnej, a zwłaszcza o możliwościach osób z tą niepełnosprawnością. Dało potwierdzenie innowacyjności prowadzonych działań w tym obszarze oraz realną zachętę dla inwencji innych edukatorów, terapeutów, nauczycieli.

Zarząd Główny Stowarzyszenia i ja osobiście gratulujemy Pani Ani, dziękujemy serdecznie za dotychczasową pracę i życzymy wielu genialnych pomysłów oraz sprzyjających warunków do ich realizacji w nowym 2018 roku i w następnych latach!

Barbara Abramowska

Dyrektor Biura Zarządu Głównego PSONI

 

Comments are closed.