Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami, położonej w Zarzeczu, gmina Kluki

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego nr 29 z dnia 9 września 2017 r., Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności …

Więcej...

Innowacyjne strategie AAC w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – zaproszenie na konferencję

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu oraz firma DKK Development zapraszają na ogólnopolską konferencję pn. „Innowacyjne Strategie AAC w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną”, która …

Więcej...

Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 13 października 2017 r. przedstawiciele PSONI, m.in. Prezeska, dr Zima-Parjaszewska oraz self-adwokaci z Wyszkowa wezmą udział w Mazowieckim Regionalnym Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami. Ramowy program obejmuje m.in. przedstawienie …

Więcej...

Uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych w Potoku.  Świadkami tego wydarzenia byli parlamentarzyści, Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Burmistrz Jedlicza, Członkowie Zarządu Głównego PSONI …

Więcej...

Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania

Od kwietnia 2017 r. Polski Związek Głuchych  w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt „Administracja centralna na rzecz Konwencji …

Więcej...

Opis projektu Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

O projekcie 3 organizacje, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami wspólnie realizują projekt. Projekt ma tytuł Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania. Pieniądze na działania w projekcie pochodzą z Unii Europejskiej. …

Więcej...

Projekt „Ku samodzielności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina,  że od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI realizowany jest  projekt pod …

Więcej...

Prezeska PSONI w Radiu TOK FM o sytuacji osób ubezwłasnowolnionych

W dniu 7 września 2017 r. prezeska PSONI dr Monika Zima-Parjaszewska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim w Radiu TOK FM przypomniała o 5 rocznicy ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób …

Więcej...

Społeczeństwo dla Wszystkich – sierpień 2017

Pod koniec sierpnia ukazał się nowy numer (2/2017) czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.  Zapraszamy do lektury.

Więcej...

Granty na innowacje społeczne w zakresie edukacji dorosłych

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów …

Więcej...