Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez PSONI stanowiskiem i uwagami do tego projektu, które zostały wysłane do Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami.  Regulacja dotycząca asystencji osobistej jest niezwykle ważna dla zapewnienia niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety, projekt ustawy nie jest zgodny ze Standardem Asystencji Osobistej Osoby z Niepełnosprawnością opracowanym przez PSONI w projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych i przetestowanym w projekcie”.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez PSONI stanowiskiem i uwagami do tego projektu, które zostały wysłane do Kancelarii Prezydenta.