Review of effective support to strengthen the autonomy of people with intellectual disability

Projekt nosi tytuł RESPID – „Review of effective support to strengthen the autonomy of people with intellectual disability”, czyli „Przegląd skutecznych metod wspierania autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Głównym celem projektu jest wymiana i zebranie dobrych praktyk związanych z umiejętnym wspieraniem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu i osiąganiu samodzielności. Koordynatorem projektu jest PSONI, a partnerami są organizacje: IL CERCHIO z Włoch, RYTMUS z Czech i ZPMP v SR (Združenie Na Pomoc Ľuďom S Mentálnym Postihnutím V SR) ze Słowacji.

Partnerzy projektu wybrali następujące tematy, które omawiają podczas międzynarodowych spotkań:

  1. zatrudnienie wspomagane,
  2. mieszkalnictwo wspomagane (proces deinstytucjonalizacji),
  3. wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną po śmierci rodziców,
  4. współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  5. wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, kiedy zostają rodzicami,
  6. tworzenie sieci społecznych i organizacja czasu wolnego.

W celu wymiany doświadczeń zaplanowano 5 spotkań w krajach partnerskich, dwa spotkania w Warszawie i po jednym w Pradze, Ravennie i Bratysławie. W trakcie spotkań partnerzy prezentują rozwiązania ze swoich krajów, wymieniają się doświadczeniami i stosowanymi metodami pracy, spotykają się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają ze wsparcia organizacji goszczącej, odwiedzają placówki świadczące usługi, rozmawiają również o sposobach finansowania poszczególnych usług.

Uczestnicy projektu w myśl motta self−adwokatów „Nic o nas bez nas!” zapraszają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby opowiedziały o swoich przeżyciach i o tym, jakie wsparcie jest dla nich najbardziej potrzebne i skuteczne. Wypowiedzi osób z niepełnosprawnością intelektualną − klientów usług świadczonych przez partnerów − zostaną przedstawione w krótkich materiałach audio i wideo (m.in. wywiady, ankiety).

Wszystkie tworzone materiały są dostępne na stronie internetowej projektu i na portalu Facebook:

www.respid.eu

www.facebook.com/respidproject