Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Radio SoVo – dostępne radio internetowe


 • Czas realizacjiluty 2020 - październink 2022
 • Strona internetowawww.radiosovo.pl
 • Dofinansowanie4 864 057,47
 • Kategoria

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

 • Okres realizacji: luty 2020 – wrzesień 2022
 • Budżet projektu: 4 864 057,47 zł
 • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Partnerzy: Fundacja Pro Cultura (lider), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Zaczyn

Projekt posiada 3 główne elementy:

 • Portal radiowy
 • Grupy Radiowe i Grupy Podnoszące Kompetencje Cyfrowe (inaczej Grupy Słuchaczy)
 • Szkolenia i warsztaty

Portal radiowy

 Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Portal to miejsce stworzone specjalnie dla OzNI, osób z ich otoczenia oraz dla seniorów. Pełni funkcję narzędzia pozwalającego zdobyć wyższe kompetencje cyfrowe. Na jego stronach użytkownicy będą mogli odnaleźć informacje o tym,  jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi. Tematyka poruszana na portalu będzie szeroko obejmowała wszystkie sfery życia jego użytkowników.

Oddziały Radia SoVo

 W całej Polsce do grudnia 2020 roku powstanie 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz 15 Grup Radiowych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną utworzonych w placówkach PSONI), w których łącznie działać będzie 140 dziennikarzy – amatorów. Każdemu oddziałowi Radia przewodzić będzie przeszkolony Lider. Odziały zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt: m.in. mikrofony, dyktafony, miksery dźwięku, kamery, statywy, laptopy i tablety.

Grupy Słuchaczy

30  grup dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych przez przeszkolonych Liderów. Zadaniem tych grup jest aktywne słuchanie audycji, korzystanie z materiałów wideo i biblioteki materiałów edukacyjnych, a przez to zwiększanie swoich kompetencji cyfrowych, co prowadzi do podniesienia jakości ich życia i pełniejszego włączenia w życie społeczne.

 

Szkolenia i warsztaty

 W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzonych ok. 4 900 godzin szkoleń. Na szkoleniach i warsztatach uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby. Szkolenia mają także na celu zapoznać słuchaczy UTW, osoby z NI oraz studentów z zasadami funkcjonowania portalu radiowego oraz pokazać im się jak korzystać z materiałów dydaktycznych umieszczonych na portalu i aktywnie brać udział w edukacji online. Członkowie grup radiowych dowiedzą się jak tworzyć materiały wideo, zdobędą lub udoskonalą swój warsztat dziennikarski, a także poznają zasady emisji głosu. Łącznie przeszkolonych zostanie 5025 osób, a portal będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych jego tematyką.


Powiązane Projekty