Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zmarł Śp. Andrzej Falkowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł

Śp. Andrzej Falkowski

długoletni działacz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną,

Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI
w latach 2009-2016,

Członek Zarządu Głównego kadencji 2016-2020,

wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący Zarządu Koła
w Pruszkowie.

Żonie Elżbiecie, córce Monice i bliskim
a także członkom i pracownikom Koła PSONI w Pruszkowie

składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd Główny i Centralna Komisja Rewizyjna

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Comments are closed.