Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na XL Sympozjum Naukowe PSONI

xlsympozjum

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną

zapraszają na

XL SYMPOZJUM NAUKOWE

Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia
– 10 lat doświadczeń Centrum DZWONI

25 listopada 2016 roku, Aula B Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie

Rok 2016 to szczególny rok dla zatrudnienia wspomaganego w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Minęło 10 lat odkąd rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”, którego celem było zaadaptowanie metody zatrudnienia wspomaganego do polskich warunków społeczno-prawno-ekonomicznych.

Praca jest ważnym aspektem życia każdego człowieka. Jest jedną z najważniejszych wartości. Zatrudnienie wspomagane na poziomie indywidualnym, to inwestycja w ludzi. Koncentruje się na indywidualnych możliwościach oraz potrzebach mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością. Strategia wspierania dostosowana jest do indywidualnych potrzeb a osoba z niepełnosprawnością jest podmiotem w całym procesie.

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną jest szansą na rozwijanie szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz postrzegania siebie w kategoriach wykraczających poza niepełnosprawność i wynikających z tego tytułu ograniczeń. Liczne praktyczne przykłady zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazują, że osoby te pod wpływem pracy zmieniają się, dojrzewają, stają się innymi ludźmi. Zaczynają wchodzić w różne role społeczne, stają się coraz bardziej samodzielne, a ich jakość życia znacząco wzrasta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum.

ikona-word2010 Program Sympozjum do pobrania

ikona-word2010 Formularz zgłoszeniowy

ministerstwoPatronat:

Krzysztof Michałkiewicz,

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

iassidPSONI_logo3

Comments are closed.