Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na warsztaty diagnostyczne

 

loga RP i funduszy europejskich

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza na warsztaty realizowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warsztaty diagnostyczne to fundamentalny element diagnozy potrzeb osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach funkcjonowania społecznego. Materiał uzyskany w ramach warsztatów będzie stanowić podstawę do dalszych działań w projekcie.

Warsztaty odbędą się on-line za pośrednictwem aplikacji Zoom w terminach wskazanych poniżej. Rejestracji na każdy z warsztatów można dokonać klikając na link umieszczony pod jego nazwą.
1. Komunikacja i nowe technologie- 14 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
REJESTRACJA DO DNIA 08.01. 2021. Link rejestracyjny: https://forms.gle/TbAYCebYGnZMWUtr8

2. Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami – 15 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
REJESTRACJA DO DNIA 08.01.2021. Link rejestracyjny:  https://forms.gle/es3iuzuiisej3rvt9

3. Mieszkalnictwo- 18 stycznia 2021 r.  w godzinach 10.00 – 14.00
REJESTRACJA DO DNIA 12 01.2021 Link rejestracyjny:  https://forms.gle/yehmNzvRHq3apK777

4. Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami – 21 stycznia 2021 r.  w godzinach 10.00-14.00.
REJESTRACJA DO DNIA 15.012021. Link rejestracyjny:  https://forms.gle/dR2uLLKB6JEqfjnE7

5. Samostanowienie i reprezentacja prawna- 25 stycznia 2021  w godzinach 10.00-14.00
REJESTRACJA DO DNIA 19.01.2021. Link rejestracyjny:  https://forms.gle/UNyKWbzAkQpy5hhe6

6. Edukacja, rehabilitacja i co dalej?- 27 stycznia 2021 r w godzinach 10.00-14.00
REJESTRACJA DO DNIA 20.01/2020. Link rejestracyjny:  https://forms.gle/4CJ6Y6ECve38WUnu7

Dodatkowe informacje:

W warsztatach uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, a także eksperci, którzy zawodowo i naukowo związani są z obszarem niepełnosprawności.

Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z możliwością udziału w warsztatach.

Aby zapewnić dostępność warsztatów standardowo zapewniamy napisy „na żywo” (symultaniczny przekaz tekstowy), a w razie potrzeb tłumaczenie na polski język migowy.

Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma voucher o wartości 50 zł na zakup książki, ebooka, audiobooka, produktu muzycznego lub filmu.

 

Serdecznie zapraszamy!


Zaproszenie na warsztaty diagnostyczne:

Nowe terminy warsztatów:

Zakres merytoryczny warsztatów:

Wyrażam zgodę na nagrywanie warsztatów:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Comments are closed.