Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”, który odbędzie się 10 października 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj) najpóźniej do poniedziałku 07 października.

Szanowne Obywatelki, Szanowni Obywatele!

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest inicjatywą, jakiej nigdy jeszcze nie było w środowisku osób z niepełnosprawnościami w Polsce. We wspólnym myśleniu nad sprawami ważnymi dla całego środowiska przeszkadzało zazwyczaj myślenie podporządkowane kategorii rodzaju niepełnosprawności.

Pięć lat temu, wszystkim grupom osób z różnymi niepełnosprawnościami, skupionym wokół Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, udało się spotkać wspólnie i rozmawiać – bez oceniania!

Zapraszamy po raz piąty! Przyjedźcie, przyjdźcie na Kongres!

Jest tu niepowtarzalna atmosfera: szacunku dla różnorodności, podmiotowości, równości.

W 2019 roku – w Polsce roku wyborów do parlamentu – na V Kongresie będziemy  rozmawiać o aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami. Podyskutujemy o dobrych przykładach, ale też o barierach w takiej aktywności. Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić, żeby więcej osób z naszego środowiska działało publicznie, a głos osób z niepełnosprawnościami był bardziej słyszalnym w społeczeństwie.

Z aktualnościami dotyczącymi V Kongresu oraz z informacjami archiwalnymi o poprzednich kongresach można zapoznać się na stronie konwencja.org

Znajduje się tam również formularz zgłoszeniowy.

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla uczestników.

Aktywni Obywatele, Aktywne Obywatelki!

Do zobaczenia 10 października w Warszawie na V Kongresie
Osób z Niepełnosprawnościami!

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany przez Polskie Forum Osób
z Niepełnosprawnościami i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przy wsparciu licznych organizacji oraz osób.

Kongres jest współfinansowany ze środków otrzymanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Program Kongresu

logotypy organizatorów

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 

Comments are closed.