Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na szkolenie „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”

Szanowni Państwo,

 Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
i Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają

do udziału w szkoleniu

 „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)”

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby, które już realizują zadania trenera pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-lata) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji trenera pracy w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie zatrudnienia wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei zatrudnienia wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Możliwość wyboru miejsca: Białystok, Głogów, Kraków, Poznań, Warszawa i terminu szkolenia: 7 grup szkoleniowych;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

Kryteria rekrutacji:

 1. Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 2. Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego na terenie zamieszkania;
 3. Wyrażenie gotowości do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie 72 godziny);
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;
 5. Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronach internetowych realizatorów:

www.mydlainnych.pl

www.pfzw.pl

Zapraszamy do zapoznania się również ze szczegółowym programem szkolenia oraz harmonogramem.

Dwie tury rekrutacji!!

1 tura: 09-19.04.2019 – rekrutacja uczestników tylko do grupy 1 (Głogów)

2 tura: 01.05-31.05.2019 – rekrutacja uczestników na pozostałe grupy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz przesłanie na adres: szkolenie@pfzw.pl (wyłącznie w formie skanu).

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania

 

loga grantodawców

Comments are closed.