Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na szkolenia „Profesjonalna kadra gwarancją wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu”

Zapraszamy pracowników placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na szkolenia organizowane w ramach projektu „Profesjonalna kadra gwarancją wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu” współfinansowanego ze środków PFRON.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi:

  1. Oferta szkoleń
  2. Program i harmonogram szkoleń
  3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
  4. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu
  5. Umowa o udział w szkoleniu – załącznik nr 2 do Regulaminu
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 do Regulaminu

Maile z zapytaniami prosimy kierować na adres dorota.tomaszewska@psoni.org.pl

logo PFRONProjekt finansowany ze środków PFRON

Comments are closed.