Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na I TIKON

files.Resized copyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do udziału w I Konferencji Technologie Informatyczno-Komunikacyjne dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (TIKON) pt. „Bezpieczne pracownie komputerowe”, która odbędzie się 06 czerwca 2017 r. (wtorek) w Centrum Okopowa Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55, sala S1.
W sierpniu tego roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną kończy realizację dwuletniego projektu pn. „SafeLabs – Bezpieczne pracownie komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, finansowanego z Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki projektu, m.in. baza danych oraz proces certyfikacji pracowni. W czasie konferencji odbędą się także warsztaty komputerowe dla chętnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jednocześnie, konferencja jest pierwszą konferencją PSONI dotyczącą zastosowań nowych technologii w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i – mamy nadzieję – stanie się ciekawym i wartościowym wydarzeniem cyklicznym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji TIKON.

Na konferencję można zgłaszać się do 01 czerwca br  korzystając z formularza on-line – https://goo.gl/forms/EWaymz6q4VICVdGW2

lub

wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając skan.

Program konferencji do pobrania.

 

Comments are closed.