Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Wystąpienie do Prezesa NFZ w sprawie zagrożenia realizacji kontraktów zawartych z NFZ na prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci w Ośrodkach Wczesnej Interwencji lub OREW

Zarząd Główny PSONI wyrażając głęboką obawę o zagrożenie realizacji kontraktów zawartych z NFZ na prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci w Ośrodkach Wczesnej Interwencji lub OREW wystąpił do Prezesa NFZ w sprawie możliwości rozliczania ryczałtowego realizowanych kontraktów.

Koła PSONI i inne organizacje prowadzące podobną działalność w ramach kontraktów z NFZ zachęcamy do występowania przez Państwa do Oddziałów wojewódzkich NFZ w tej sprawie.

Comments are closed.