Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


W tym roku statuetka ,,ORŁA” TYGODNIKA WPROST trafiła do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach

Orły WprostW dniu 7 listopada 2017r. w Lublinie w Hotelu Ilan odbyła się uroczysta gala  rozdania ORŁÓW WPROST. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, które reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak. W gali uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, środowisk sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

ORŁY WPROST to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy, na co dzień dbają o Rzeczypospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.

W tym roku nagrodę specjalną ORŁA WPROST za 2017 otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach za Projekt Współpracy Transgranicznej pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie”, który był zrealizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym ,, Źródło” z Lwowa.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013.

Statuetkę z rąk Wiceministra Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz dyrektora Centrum Projektów Europejskich- Leszka  Jana Bullera odebrały; Pani Halina Szpuga (Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach) Marta Piotrowska- Lackowska  (Wicerzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Werbkowicach), oraz Ewelina Jabłońska ( Koordynator Projektu).

Celem projektu było utworzenie placówki  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w której otrzymają profesjonalną, kompleksową, wielodyscyplinarną pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz rewalidacyjną. Jak podkreślał to wielokrotnie w swoich wypowiedziach wiceminister Adam Hamryszczak  ,, Nagrodziliśmy niezwykle istotne projekty współpracy transgranicznej zrealizowane z udziałem instytucji z Polski i partnerów z Białorusi i Ukrainy. Wręczając te nagrody chcemy podkreślić wartość współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, jej znaczenie dla rozwoju regionu oraz podziękować za zaangażowanie partnerom polskim i zagranicznym”.

GRATULUJEMY!

Comments are closed.